167 TỰU LIỆT THANH TRÌ HÀ NỘI
(0243) 26.36.789

BẢNG GIÁ VẬT TƯ

Cập nhật: 22/03/2019
Lượt xem: 127

Bảng Báo Gía Vật Tư

                      BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ 2019
           
  Mô tả chi tiết ĐV  SL           Đơn Gía   
1 Máy 9.000 BTU bộ 1                  250,000  
2 Máy 12.000 BTU bộ 1                  300,000
3 Máy 18.000 BTU bộ 1                  350,000
4 Máy 24.000 BTU bộ 1                  400,000
5 Ống bảo ôn đôi mét 1                    25,000  
6 Đối với trường hợp phải dùng thang dây địa hình khó công lắp đặt sẽ tính thêm 100.000đ/máy        
  Đối với trường hợp phải dùng dàn giáo cao tầng cho địa hình khó, chi phí thuê dàn giáo do khách hàng chi trả        
Ống Đồng + bảo ôn đơn
1 Máy 9.000 BTU (ống 0.61) mét 1                  125,000  
2 Máy 12.000 BTU( ống 0.61) mét 1                  140,000  
3 Máy 18.000 BTU (ống 6.1) mét 1                  180,000  
4 Máy 24.000 BTU(ống 0.71) mét 1                  180,000  
Dây điện nguồn
1 Dây điện 2x1.5 mét 1                    14,000  
2 Dây điện 2x2.5 mét 1                    18,000  
3 Dây điện 2x4 mét 1                    24,000  
Giá đỡ giàn nóng
1 Máy 9.000 BTU bộ 1                    70,000  
2 Máy 12.000 BTU bộ 1                    80,000  
3 Máy 18.000 BTU bộ 1                  100,000  
4 Máy 24.000 BTU bộ 1                  150,000  
Công việc phát sinh
1 Tháo máy cũ bộ 1                  150,000  
2 Nạp gas bổ sung thường bộ 1                  150,000  
3 Nạp gas bổ sung inverter bộ 1                  350,000  
4 Nạp gas mới thường bộ 1                  250,000  
5 Nạp gas mới inverter bộ 1                  450,000  
6 Bảo dưỡng điều hòa bộ 1                  150,000  
Vật tư khác
1 Vật tư phụ( đai, ốc, vít, cút, băng dính) bộ 1 50,000  
2 Atomat 2 pha cái 1                    75,000  
3 Ống nước mềm mét 1                    10,000  
4 Ống nước cứng+ bảo ôn mét 1                    35,000  
5 Băng cuốn mét 1                    10,000  
6 Công chôn ống đồng mét 1                    30,000  không bao gồm công sơn bả, sơn tường 
7 Công chôn ống nước mét 1                    40,000
8 Hàn ống đồng mối 1 50,000  
9 Hút chân không lần 1 100,000  
10 Đối với trường hợp thuê giàn giáo, khách hàng sẽ phải tự chi trả chi phí thuê
Có thể bạn quan tâm
(0243) 26.36.789
Zalo:0924348999